You are here:  / Pozostałe / Usługi geodezyjne Olsztyn

Usługi geodezyjne Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, gdyż zajmują się tym wykwalifikowani eksperci. Zleceniodawcy którzy zgłaszają się do mapa do celów projektowych olsztyn wiedzą, że wszystko będzie zrobione wszechstronnie. W pierwszej kolejności geodeci wyznaczeni do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Później robią staranne mapy do celów projektowych oraz inne opracowania tematyczne. Po przygotowaniu dokumentacji zajmują się z kolei uzgodnieniami w branży. Klienci mogą liczyć na przygotowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, numeryczny model terenu, UAV, pomiary poziomu posadzek oraz zrobienie dowolnych wyrysów. Pracownia zajmuje się też opracowaniami geodezyjno – prawnymi, dotyczącymi między innymi: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności czy sporządzania map w celach sądowych.

Artykuły: