You are here:  / Pozostałe / Pomoc dla rodzin zastępczych

Pomoc dla rodzin zastępczych

Kłopoty maluchów bez rodziców – pomoc dla rodzin zastępczych
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi oraz ich przywódcami, jest zapewnienie uspokajającego, pewnego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Wiąże się to z prawem do oświaty, osobistego rozwoju oraz poszanowania godności jakiegokolwiek dziecka. Naturalnym środowiskiem, w którym prawa te są realizowane jest rodzina. W momencie jednakże, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć czy też działać, państwo, poprzez własne instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad dzieckiem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była spełniana także w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodzicieli znajdowały schronienie w sierocińcach i rozmaitego rodzaju ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne bądź stowarzyszenia – przetestuj Fundacja rozwoju dzieci. Jakość tej opieki bywała w pewnych momentach niezmiernie kłopotliwa, zawsze niemniej jednak zakładano w nich możliwość przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Artykuły: